Serdecznie Zapraszamy

Projekt unijny

Niepubliczny Żłobek PROMYCZEK Anna Cetler informuje o realizacji projektu pn.: „Niepubliczny Żłobek Promyczek II”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Projekt ma na celu t wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób zamieszkujących/pracujących/uczących na obszarze p. golubsko-dobrzyńskiego poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki w żłobku w Kowalewie Pomorskim oraz jego bieżące funkcjonowanie w okresie do 30.11.2022.

Oferujemy wsparcie polegające sprawowaniu bieżącej opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia.

Okres realizacji projektu: od 2020-10-01 do 2022-11-30

Wartość projektu: 755 000,00 zł.

Wkład Funduszy Unijnych: 641 750,00 zł.

Rekrutacja: 11-12.2020r.

Obszar realizacji projektu: ul. Konopnicka 15, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Grupa docelowa:  Grupę docelową stanowią rodzice/opiekunowie prawni mieszkający w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uczący się lub pracujący na terenie p. golubsko-dobrzyńskiego. Wsparciem zostanie objętych 20 osób  – rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3.
Podział grupy docelowej:
1) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
2) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Szczegóły dotyczące osób które mogą wziąć udział w projekcie dostępne w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

/files/files/Regulamin_rekrutacji_i_udzia%C5%82u_w_projekcie.pdf

Formularz zgłoszeniowy

/files/files/Za%C5%82_1_Formularz_zg%C5%82oszeniowy.pdf

Oświadczenie uczestnika projektu

/files/files/Za%C5%82_2_O%C5%9Bwiadczenie_uczestnika_projektu.pdf

Umowa udziału w projekcie

/files/files/Za%C5%82_3_Umowa_udzia%C5%82u_w_projekcie.pdf

Oświadczenie osoby biernej zawodowo

/files/files/Za%C5%82_4_O%C5%9Bwiadczenie_osoby_biernej_zawodowo.pdf

Ankieta ON

/files/files/Za%C5%82_5_ankieta_ON.pdf

Oświadczenie kryterium dochodowe

/files/files/Za%C5%82_6_O%C5%9Bwiadczenie_kryterium_dochodowe.pdf


 

Przyjąłem do wiadomości i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej zlobekpromyczek.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.